Arrangør:

Voss Hundeklubb

Sted:

Voss

Ref.nr.:

80-08001

Dato:

28/4-12

Rase: Rhodesian Ridgeback

X Hann _ Tispe

Reg.nr.:

NO36761/11

Fødselsdato:

31/1-11

ID-merket:

X Ja _ Nei

Hundens ID-nummer:

Tidligere testet:

_ Ja X Nei

Karaktertest Conan, merket Gul er  Conan's resultat

            

Kryss av i ruten/feltet til venstre for den aktuelle atferdsbeskrivelsen 1-5.

Beskrivelse

Egenskaper

1

2

3

4

5

1)TILGENGELIGHET

Hundens møteprogram og kontaktvillighet.

_ Avviser aggressivt kontakt med fremmed menneske.

_ Unndrar seg kontakt med fremmed menneske.

X Godtar kontakt med fremmed menneske.

Tar kontakt med fremmed menneske, f. eks. når fører tar kontakt.

_ Påtrengende kontaktvillig.

2)PASSIV FIGURANT

Hundens reaksjon ved passering av en passiv tildekket figurant.

_ Ingen synlig reaksjon.

_ Svak reaksjon.

X Reaksjon som står i forhold til påvirkningen.

_ Sterk reaksjon som ikke står i forhold til påvirkningen.

_ Umiddelbar flukt/angrep

3)AVREAGERING

Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning.

_ Avreagerer ikke.

_ Avreagerer først nå fører tar nærkontakt

_ Avreagerer med noe hjelp fra fører.

X Avreagerer uten hjelp fra fører.

_ Avreagerer meget raskt uten selvbevarelses-

drift.

4)LYDFØLSOMHET

Hundens reaksjon ved overraskende lydpåvirkning.

X Stanser opp kontrollerer forstyrrelsen.

_ Kontrollert unnamanøver.

_ Går i forsvar mot lyden.

_ Flukttendenser vanskelig for å komme i balanse.

_ Flykter, settes ut av funksjon.

3)AVREAGERING

Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning.

_ Avreagerer ikke.

_ Avreagerer først nå fører tar nærkontakt

_ Avreagerer med noe hjelp fra fører.

X Avreagerer uten hjelp fra fører

_ Avreagerer meget raskt uten selvbevarelses-

drift.

6)BEVEGELIG FIGURANT Hundens reaksjon ved bevegelig figurant

X Kort stopp for kontroll

_ Stans og/eller kontrollert avstandsøkning.

_ Flukttendenser

_ Stikker ukontrollert fra stedet.

_ Overfaller figurant uten kontroll

3)AVREAGERING

Hundens evne til å ta seg inn igjen etter en påvirkning.

_ Avreagerer ikke.

_ Avreagerer først nå fører tar nærkontakt

_ Avreagerer med noe hjelp fra fører.

X Avreagerer uten hjelp fra fører

_ Avreagerer meget raskt uten selvbevarelses-

drift.

17)SKUDDFAST

Hundens reaksjon på skudd.

_ Skuddredd. Viser momentant flukt, tydelige ”klen-getendenser” eller går direkti i passitivitet.

_ Skuddredd. Bryter aktivitet. Gjenopptar ikke aktiviteten. Kan vise økende redsel for hvert skudd.

_ Skuddberørt. Pendler mellom redsel og oppgitthet. Tilstanden vedvarer ved hvert skudd.

_ Skuddfast. Sterke oppmeksomhets-

Sinaler, som avtar ved hvert skudd. Gjenopptar aktiviteten.

X Skuddfast. Helt uberørt eller små oppmerksomhets-Signaler.

Bestått