Protokoll Mentalbeskrivelse Conan- 7/9-13.
Gjennomført MH : Ja
Godkjent skudd : Ja

  1 2 3 4 5  
1a KONTAKT- Hilsing Avviser kont. Med knurring og/eller bite-forsøk. Gj.føres ikke innen tiden. Unnviker kontakt ved å trekke seg unna. Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna. Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk Overdreven kontakttagende, f.eks hopper, gneller, bjeffer.  
1b KONTAKT Samarbeide Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden. Følger med motvillig. Følger med, men er ikke engasjert i testleder. Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen. Følger med villig, er overdrevetn engasjert i testleder, f.eks hopper, gneller, bjeffer.  
1c KONTAKT Håndtering Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gjennomført. Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører. Aksepterer håndtering. Aksepterer, svarer med kontaktadferd Aksepterer, svarer med overdreven kontaktadferd  
2a LEK 1 Lekelyst Leker ikke Leker ikke, men viser interesse. Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker. Starter raskt, leker aktivt. Starter veldig raskt, leker veldig aktivt.  
2b LEK 1 Griping Griper ikke. Griper ikke, snuser bare på gjenstanden. Griper forsiktig, eller med fortennene. Griper direkte med hele munnen. Griper direkte, hugger gjenstanden i farten.  
2c LEK 1 Griping og drakamp Griper ikke. Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke imot Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt tygger. Griper direkte med hele munnen, trekker i mor til testleder slipper. Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. Rykker også i den pass.delen  
3a FORFØLGELSE

 Starter ikke/når ikke frem til første hjul.

2 gang

 Starter, men avbryter før byttet.

1 gang

 Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter. Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet. Starter direkte med stor fart, løper forbi byttet. Kan snu.
3b GRIPING

Overser byttet. Alt. Springer ikke frem.

1 og 2 gang

Griper ikke, snuser på gjenstanden. Griper tvilende eller med tidsforsinkelse.  Griper direkte, slipper. Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder.
4 AKTIVITET Er uoppmerksom/uinteressert/inaktiv Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger. Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger.  Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro. Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. Uro under hele momentet.  
5a AVST. LEK Interesse Engasjeres ikke av fig. Kontroll. Avbrudd kan forekomme. Interessert. Følger fig. uten avbrudd. Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk. Veldig interessert. Gjentatte startforsøk.  
5b AVST. LEK Trusler/aggresjon Viser ingen trusselatferd. Viser enkelte trusselsignaler under momentets første del. Viser enkelte trusselsignaler under momentets første og andre del. Viser flere trusselsignaler under momentets første del. Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del.  
5c AVST. LEK Nysgjerrighet Går ikke frem til fig. innen tiden.  Går frem når fig. er aktiv på linjen. Går frem til den skjulte, men snakkende fig.   Går frem til fig. med lav kropss-holdning og/eller med tidsforsinkelse. Går fram til fig. uten hjelp.  
5d AVST. LEK Lekelyst Viser ingen interesse. Leker ikke, men viser interesse. Leker, kan gripe forsiktig. Terekker ikke imot. Griper. Trekker imot, men kan slippe og ta nytt tak. Griper direkte. Trekker imot, slipper ikke.  
5e AVST. LEK Samarbeide Viser ingen interesse. V Blir aktiv, men avbryter. Er aktiv med fig. når denne er aktiv. Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv figurant. Oppforderer passiv fig. til fortsatt lek.  
6a OVERRASK Redsel Stanser ikke eller kort stopp. Huker seg og stanser. Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket. Flykter høyst 5 meter. Flykter med enn 5 meter.  
6b OVERRASK Trussel/aggresjon Viser ingen trusselatferd. Viser noe trusselatferd. Viser trusselatferd over lengre tid. Viser flere trusselsignaler og noen angrep. Viser trusselatferd og angrep som kan avslutte med bitt.  
6c OVERRASK Nysgjerrighet Går frem når fører legger ned kjeledressen/går ikke frem innen tiden. Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden. Går frem til kjeledressen når fører står ved siden av. Går frem til kjeledressen når føreren har gått halve distansen. Går frem til kjeledressen uten hjelp.  
6d OVERRASK Gjenstående redsel Ingen tempoforandringer eller unnamanøver. Liten bue eller temoforandringer ved noen av passeringene. Bue eller temoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering. Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet. Viser stor grad av resel etter samtlige passeringer.  
6 e OVERRASK Gjenstående interesse Viser ingen interesse. stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang. Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger. Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etter hvert. Biter i eller leker med kjeledressen ved 2 eller flere passeringer.  
7a LYDFØLS Redsel Stanser ikke eller kort stopp. Huker seg og stanser. Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket. Flykter høyst 5 meter. Flykter med enn 5 meter.  
7b LYDFØLS Nysgjerrighet Går ikke fram innen tid. Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden. Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av. Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen. Går fram til skrammelet uten hjelp.  
7c LYDFØLS Vedvarende redsel Ingen tempoforandring eller unnamanøver. Liten bue eller temoforandringer ved noen av passeringene. Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering. Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet. Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer.  
7d LYDFØLS Vedvarende inter. Viser ingen interesse. Stanser. Lukter eller ser på lydkilden 1 gang. Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger. Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etter hvert. Biter i eller leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer.  
8a SPØKELSER Trusler/aggresjon Viser ingen trusselatferd. Viser enkelte trusselsignaler. Viser trusselatferd over lengre tid. Viser flere trusselsignaler og noen angrep. Viser trusselatferd og flere angrep.  
8b SPØKELSER Kontroll Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer seg ikke. Ser mot spøkelsene nå og da.  Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd for eksempel begge spøkelsene halve avstanden, alt. ett hele avstanden. Konrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd. Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet.  
8c SPØKELSER Redsel Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering Oppholder seg i hovedsak foran eller ved siden av fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll. Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll. Bakker lengere enn båndets lengde eller forlater stedet. Alt. flykter.  
8d SPØKELSER Nysgjerrighet Går fram når fører har tatt av fig. hodeplagg/går ikke fram innen tid. Går fram når fører snakker med fig. og roper på hunden. Går fram til spøkelser når fører står ved siden av. Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstanden. Går fram til spøkelset uten hjelp.  
8e SPØKELSER Kontakt Avviser eller unngår kontakt forsøk/tar ikke kontakt innen tiden. Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den. Besvarer kontakten fra spøkelset. Tar selv kontakt med spøkelset. Intensiv kontaktatferd mot spøkelset. Kan for eksempel hoppe og bjeffe.  
9a LEK 2 Lekelyst Leker ikke. Leker ikke, men viser interesse. Starter langsomt, blir aktiv, leker. Starter raskt, leker aktivt. Starter veldig raskt, leker veldig aktivt.  
9b LEK 2 Griping Griper ikke. Griper ikke, snuser bare på gjenstanden. Griper forsiktig, eller nølende  med fortennene. Griper direkte med hele munnen. Griper direkte, hugger gjenstanden i farten.  
10 SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt. Avtagende kontroll under lekpassivitet. Deretter uberørt. Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet Berørt, redd. Alt. vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd  

 

Copyright ® Sonja Helene Olsen